links

wat is kunst??

 • kunst is emotie, expressie, want de kunstenaar voert je mee naar zijn gevoelens , die worden weergegeven in beeld ,schilderij, creatie , muziek een ontwerp of fantasie of de dagelijkse realiteit. Als toeschouwer word je mee gevoerd naar de creativiteit van de kunstenaar. en dan is ieders menig over kunst verschillend, je vind iets mooi of niet?? kunstbeschouwing is kijken naar kunst , de kleur ,het licht de vorm en vind je het dan mooi of juist niet!

op zoek naar kunst

 • leuk om te doen, kijk in het dagelijks leven goed om je heen en je zult vele kunstvormen zie. bijvoorbeeld: in de reclame, maak ook thuis in design of gewoon bij jou in de gemeente daar staat vast wel een mooie beeld of opject

kunstgeschiedenis

 • Egyptische kunst 3000-1200 voor Chr. Griekse kunst 1100-200 voor Chr. Romeinse kunst 600-0. vroeg christelijke kunst 0-500. Romaanse kunst 700-1200 Gotische kunst 1200-1400 Renaissance 1400-1500 Barok en Rococo 1500-1600 de Gouden Eeuw 1600-1700 Neo Classicisme en Romantiek 1790-1850

hoe zo kunst

 • kunstbeschouwing 1 wat is het ? 2 wat is er te zien? 3 wat is de techniek 4 welke aspecten 5 wat heeft de nadruk 6 wat is de bedoeling 7 wat vind je er zelf van?
 • 1 wat is het? een schilderij , tekening , foto. of 3 dimensionaal een beeld, een gebouw, gebruiksvoorwerp ...
 • 2 wat is er te zien ? vertel wat er te zien is ,van links naar rechts , figuratief of tussenvorm of non-figuratief
 • 3 de techniek? welk materiaal, welk gereedschap is gebruikt en welke werkwijze?
 • 4 aspecten , licht,kleur,ruimte ordening en vorm?
 • 5 wat heeft de nadruk? welke opvallende dingen of beeldaspecten zie je?
 • 6 wat is de bedoeling? wat probeert de maker ons duidelijk te maken?
 • 7 wat vind je er zelf van? je eigen mening naar aanleidingen van 1 t/m 6?. Succes met kijken naar kunst!!

afbeeldingen

kunstvormen

 • *de schilderkunst. * beeldende kunst * architectuur *fotografie *muziek en theater *grafiek etc

begrippen

 • Kleur: primaire kleuren rood,geel en blauw kleuren die niet door mengen te verkrijgen zijn. Vormen: basisvormen vierkant,cirkel,driehoek zijn tweedimensionaal en Kubus,bol,piramide zijn driedimensionaal. Licht :zijlicht,meelicht,tegenlicht en silhouet.